Kraftig minskning av vägsaltning

Saltningen på vägarna i Blekinge har de senaste 7-8 åren minskat med cirka 25 procent.
Minskningen beror till stor del på att man på många småvägar i länet nu använder sand i stället för salt, och att saltspridningsmaskinerna har blivit mer effektiva. Anledningen till att man vill minska saltet på vägarna är att det påverkar mark och vatten negativt och att det bidrar till att fordon rostar.