Allt fler behöriga till gymnasieskolan

Allt fler grundskoleelever från de kommunala skolorna i Blekinge är behöriga att söka till gymnasiet.
Förra året förbättrades avgångsbetygen och antalet elever som blev godkända i samtliga ämnen ökade. I Ronneby var andelen elever som var behöriga att söka till gymnasiet högst i länet förra året. Medan Grundskoleleverna i Karlskrona hade de högsta genomsnittliga betygen. När det gäller landet i stort är det stora skillnader mellan de olika länen. För de kommunala skolorna var meritvärdet högst i Hallands, Västerbottens, Stockholms och Värmlands län medan det var lägst i bland annat Blekinge, Västmanland och Örebro län.