Även små skolor har en framtid

Det går att satsa på en liten skola på landsbygden. För några år sen var skolan i Vilshult i farozonen, precis som flera skolor i västra Blekinge är i dag. Men i stället för att lägga ned så valde politikerna att bygga en helt ny skola.
Det bor omkring 350 personer i Vilshult och på skolan går i dag 63 elever, ungefär lika många som 1998 då den nya skolan började byggas. Och ungefär så många elever går också på dom skolor i västra Blekinge som under hösten varit i hetluften. Skolan i Gammalstorp med 44 elever läggs ned från och med nästa termin. Nogersunds skola med 60 elever och Ringamåla skola med runt 50 elever har också varit aktuella för neddragningar, genom att flytta vissa klasser till andra, större skolor. Birgitta Carleke är lärare på skolan och hon tror inte att man hade satsat på skolan i Vilshult om det varit idag och med den ekonomi som råder.