Tårgas verkningslös vid polisdrama

Vid måndagens drama hade tårgasen ingen effekt på den 34-årige man som förskansat sig i ett hus i Figgamåla.
För att få mannen att lämna huset sköt polisen in tårgas vid ett flertal tillfällen men enligt Anders Knutsson, chef för ordningspolisen i Blekinge, händer det ibland att effekten uteblir. Han berättar att de flesta reagerar mycket kraftigt på gasen men när effekt uteblir kan det bli en mycket farlig situation eftersom polisen måste gå in i huset och hämta personen.