Psykiskt sjuka resurskrävande för polisen

Det blir allt vanligare att polisen i Blekinge får ta hand om psykiskt sjuka och instabila personer när man rycker ut på larm.
Anders Knutsson som är chef på ordningspolisen säger att man hela tiden får ha med i beräkningarna att man kan träffa på sjuka mäniskor när man åker ut. Han säger att jobbet har blivit avsevärt svårare eftersom psykiskt sjuka är svåra att ta om hand för polisen.