Tvist avgjord efter 17 år

En segdragen tvist mellan en husägare och Olofströms kommun har efter 17 år fått sitt avgörande i Miljööverdomstolen.
Husägaren har i en rad instanser hävdat att han upplevt fukt i sitt hus som antingen kommit från en intilliggande väg eller en skada i avloppssystemet. Miljööverdomstolen dömer dock till kommunens fördel och kräver att mannen ska betala rättegångskostnaderna på drygt 7 000 kronor.