Äldre dör i väntan på särskilt boende

Flera av länets kommuner bryter just nu mot socialtjänstlagen genom inte ge gamla människor ett särskilt boende inom en rimlig tid.
I till exempel Karlskrona finns personer som väntat i åtta månader. Det händer till och med att människor hinner dö medan de väntar, berättar Eva Svensson, områdeschef för äldreomsorgen i Karlshamn, Hällaryd och Åryd. Samtidigt som antalet platser inte räcker till så drar kommunerna ned på serviceboenden för människor som till viss del klarar sig själva. Meningen är att de i stället ska bo hemma och få hjälp av hemtjänsten.