Gratis tomter lockar inte

Det hjälper inte att Torsås kommun i Småland under två år försökt skänka bort 40 villatomter helt gratis. Ingen vill ha dem.
Orsaken är att huspriserna i kommunen är så låga att folk drar sig för att bygga nytt, uppger kommunchefen Bo Lönnqvist. Men han har inte tappat hoppet om att erbjudandet ska förmå folk att flytta till Torsås. Tomterna kommer även fortsättningsvis att vara gratis.