SR Blekinges lyssnare blir fler

Sveriges Radio Blekinge är Sydsveriges mest avlyssnade radiokanal. Det visar en ny lyssnarundersökning som Ruab, Radioundersökningar AB har gjort.
Av länets befolkning lyssnar 42,2 procent en genomsnittlig dag. Det är en ökning av antalet lyssnare med drygt en procent jämfört med för ett år sen. Jämför man med andra P4-stationer i landet ligger Sveriges Radio Blekinge på sjätte plats. SR Blekinges målgrupp är från 35 år och uppåt och i den målgruppen lyssnar 59,3 procent en genomsnittlig dag, genomsnittet för hela landet är 50 procent. Undersökningsperioden är hösten 2003.