Sponsring kan betala musikskola i Karlshamn

Nämnden för barn- ungdom och skola i Karlshamn antog på torsdagen, så när som på en punkt, det alternativa sparförslag för musikskolan som en särskild arbetsgrupp tagit fram.
Nämndens ursprungliga förslag innebar att musikskolan i Karlshamn skulle spara 800 000 kronor - en neddragning med tre tjänster. Enligt det nya förslaget sparas mest pengar genom att minska på dubbelbemanningen under vissa lektioner. Dessutom ska musikskolans anslag sänkas i takt med att elevunderlaget minskar. Arbetsgruppen föreslår även att sponsring kan bli en del av musikskolans finansiering. Nämnden var inte enig. Flera partier reserverade sig mot hela eller delar av förslaget. Nu ska kommunstyrelsen ta ställning till det alternativa sparförslaget.