Äldre missar plats på boende som de har rätt till

I västra Blekinge avslås gamla människors ansökan om att få komma till ett särskilt boende, trots att de anses ha rätt till det.
Anledningen är platsbrist och att ingen ska behöva vänta längre än tre månader på att få en plats. Efter tre månader kan man i stället överklaga ett avslag. Men det är det nästan ingen som gör, bara 5 procent under 2003. De personer som förra året trots allt överklagade ett avslag fick i samtliga fall rätt och kommunerna ordnade snabbt fram en plats. I annat fall hade kommunen fått böta mellan 10 000 och en miljon kronor.