Professor löser tvåhundraårigt matematikproblem

Nail Ibragimov som är professor vid Blekinge Tekniska Högskola, BTH, har löst ett 230 år gammalt matematiskt problem.
Gåtan kallas Laplace Problem och lyder "Finn alla invarianter för hyperboliska differentialekvationer". Det var matematikern Laplace som formulerade problemet 1773 och det har senare utvecklats av andra vetenskapsmän. Professor Thorbjörn Kolsrud vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm betecknar Ibragimovs resultat som "i högsta grad intressanta". På tisdag presenterar Nail Ibragimov sitt arbete på Campus Gräsvik i Karlskrona.