Uppåt för Karlshamns Hamn

Det fortsätter att gå bra för Karlshamns Hamn. För andra året i rad ökade hamnen sina godsvolymer med tio procent.


 

Bäst gick det för skogsprodukterna och gods- och passagerartrafiken som ökade med 32 procent. Orsaken till ökningen är bland annat ökad handel.


På grund av det höga oljepriset så minskade volymen på oljesidan med 14 procent.