Dyrare att åka buss i Blekinge

Det kan bli höjda taxor på länets bussar och tåg och dessutom nerläggning av busslinjer och indragning av bussturer, när Blekingetrafiken om ett år ska träffa nya avtal om kollektivtrafiken. Det säger Jens Åberg, ordförande för Blekingetrafiken.

Utvecklingen på andra håll i landet talar sitt tydliga språk. Upphandlingar under den senaste tiden har blivit mellan 20 och 40 procent dyrare. Inför 2006 ska Blekingetrafiken handla upp busstrafiken i länet. Jens Åberg tror att Blekinge kan drabbas av samma kostnadsökning.För att möta detta måste man ta till höjda taxor, mer pengar från kommunerna och landstinget eller färre linjer och turer. Det kan också bli en kombination av alla tre alternativen.Jens Åberg tycker att det är för lite konkurrens i länet. Blekinge är för litet. Till mitten av 2007 ska också tågtrafiken på såväl kustbanan som kust till kustbanan handlas upp. Där är det mer ovisst om det blir samma prisutveckling. I det fallet kan konkurrensen bli bättre eftersom utländska tågföretag kan komma att lämna anbud.