Förbud mot mobiltelefonkameror på skola

Eleverna på Högavångskolan i Olofström är förbjudna att använda mobiltelefonkameror. Förbudet som gäller under gymnastiklektionerna kom till efter att man fick signaler från andra skolor om att kamerorna missbrukades.

Rektor Kjell-Åke Karlsson berättar att man ville undvika att bilder togs i omklädningsrummen för att sedan hamna på internet. Enligt honom kom förbudet till i samförstånd med eleverna och hittills har det inte varit några problem med att förbudet bryts.