Boende informeras om risk med kemikalier

Boende i Karlshamns kommun som bor nära anläggningar som hanterar farliga kemikalier ska få information om vad man ska göra vid en eventuell olycka.

Bland annat kommer dom att få ett informationsmaterial om vilka åtgärder som ska vidtas och hur man ska agera. Karlshamns kommun och Räddningstjänsten i Västra Blekinge kommer tillsammans med de företag som är aktuella att gemensamt genomföra en annonskampanj nästa vecka på temat ”Förebyggande information om kemikalieolyckor”.