sölvesborg

Fiskare får pengar för att sluta fiska

En fiskare i Sölvesborg får nästan 400 000 kronor för att sluta att fiska.

Fiskeriverket har beslutat att sölvesborgsfiskaren har rätt till ett avgångsvederlag.

Den här typen av stöd kan lämnas till yrkesfiskare som vill sluta med sitt fiske . Färutsättningen är att fiskaren varit aktiv under minst tio år och fyllt minst 55 år.