Rekordhög elförbrukning

Idag var elförbrukningen i Södra Sverige rekordhög. Curt Lindqvist som är stabschef på Sydkraft berättar att förbrukningen nu ligger på 5000 megawatt, vilket slår alla nivåer sedan 1987

För varje grad temperaturen sjunker i södra Sverige ökar förbrukningen med runt 70 megawat och rekordtemperaturerna leder till att reservkraftverket i Karlsahmn har dragit igång. Dessutom importeras mycket el från våra grannar som Danmark, Norge, Finland och Polen.