Karlskrona

Dyrare skolmat efter omorganisationen

Samma mat fast mycket dyrare gör att skolmaten äter upp utbildningspengarna i årets budget. Det tror i alla fall barn- och utbildningsnämnden andre ordförande Patrik Hansson (S) och nu kräver han en utredning av skolmaten.

– Vi har hört från flera håll att skolmaten mellan 2009 och 2010 har blivit väldigt mycket dyrare, säger Patrik Hansson till Blekinge Läns Tidning.

Alla kök som tidigare tillhörde barn- och ungdomsförvaltningen flyttades då till serviceförvaltningen i hopp om att öka kvaliteten och minska kostnaderna.

Men enligt flera rektorer verkar tendensen istället vara att samma mat bara blivit mycket dyrare efter flytten.