Vodafones anställda informerades om flytt

I eftermiddags informerades personalen på Vodafone i Karlskrona om att 50 tjänster ska flyttas till Stockholm. Enligt företaget är det för att möta den ökande konkurrensen på mobiltelefonområdet som säljledning och marknadsföringsenheter ska flyttas.

Omorgansiationen är nödvändig enligt Geraldine Wilson, chef för den kommersiella delen av Vodafone, för att vinna det marknadskrig på mobilmarkanden som väntas under de kommande åren. Det handlar alltså om 50 tjänster som sysslar med säljledning och marknadskommunikation. I Karlskrona kommer de som har hand om kundkontakter att stanna kvar.Personalen informerades gruppvis under eftermiddagen. Förhandlingarna kring omorganisationen är ännu inte avslutade och ännu har ingen av de som berörs fått någon personlig information. I nästa vecka ska personaliga samtal genomföras och då kommer de 50 att erbjudas ett stödpaket. Om de flyttar med ska de få hjälp med bland annat att hitta en bostad i Stockholm. Enligt Geraldine Wilson ska man försöka hitta andra arbetsuppgifter för de som väljer att stanna i Karlskrona. Geraldine Wilson förnekar att det är första steget för att flytta Vodafone från Karlskrona till Stockholm.


Ordförande för fackförbundet HTF på Vodafone, Roland Karlsson, tror inte på ledningens försäkran om att detta inte skulle vara början på en flytt av hela verksamheten i Karlskrona till Stockholm.