Socionombrist i Blekinge

Det råder brist på socionomer i Blekinge. Det visar en rapport från Akademikerförbundet SSR.

I länet saknar upp till var femte socialsekreterare formell socionomexamen. Och läget är liknande i många utav landets kommuner. Det är bara i 35 procent av kommunerna som samtliga socialsekreterare har socionomexamen. I undersökningen har också ställts frågor om kommunernas ekonomi och Blekinge är en av få optimister. De fyra kommuner som svarat på enkäten i länet tror inte att budgeten för socialtjänsten kommer att minska kommande år. Medan nära hälften av landets kommuner tror att deras ekonomi kommer att bli sämre.