Blekinge

Klena tak bakom ras

För klent byggda tak kan ligga bakom en del av dom takrasen som i vinter drabbat många stallar och lador.

Men Boverkets förslag om att det bör införas tuffare byggregler för lantbrukare skulle skapa mer problem än nytta. Det anser mjölkbonden Arne Thörn, som var noga med att följa alla byggnormer när han nyligen byggde ett toppmodernt kostall.

– Faran är när man försöker spara och ta mindre dimensioner till olika saker för då är man och tullar på de snözoner som finns, säger Arne Thörn.

Modernt kostall
Kostallet som Arne Thörn investerade i för två år sedan är troligtvis ett av Europas modernaste.

I stallet finns en robot som mjölkar korna dygnet runt. Utfordringen är datorstyrd och sker helt automatisk med jämna intervaller. Kodyngan forslas bort en gång i timmen också det helt utan människans inblandning.

All denna datoriserade tekniks ryms i ett nybyggt stall, en byggnad som Arne Thörn byggt efter gällande byggnormer.

– Vi har gjort en upphandling från början på grejerna. Vi har haft en byggfirma som har varit med och byggt och de kan ju det här. Det kan finnas de som fuskar men seriösa företag som uppfyller de byggnormer som vi har då känner jag mig helt lugn, säger han.

Säkerheten främst
Arne Thörn har vägrat tumma på säkerheten, även om han möjligen hade kunnat bygga för en billigare peng. Och han tror att alla seriösa lantbrukare resonerar som han själv. Därför är han skeptisk till Boverkets nya förslag om att striktare byggregler bör införas för lantbruksfastigheter.

Att tvingas göra en anmälan till bygglovsmyndigheter vid varje byggprojekt, något som lantbrukare är befriade ifrån idag, skulle komplicera vardagen för bönderna tror Arne Thörn.

– Danmark har sådana här kommunala prövningar på bygglov och det är väldigt komplicerande och tidsödande, säger han.

Milan Djelevic
milan.djelevic@sr.se