Torhamn marint reservat med fiskeförbud?

Fiskeriverket och Naturvårdsverket lyfter i en utredning fram Torhamn som ett av åtta havsområden som skulle kunna bli havsnaturreservat där fiske förbjuds.

Enligt de miljömål som riksdagen antagit ska minst fem områden utefter våra kuster avsättas som marina skyddade områden. I ett av dessa minst fem ska det råda fiskeförbud från och med 2005 till 2010. Femårsförsöket ska sedan utvärderas.


Utredningen föreslår någon av dessa åtta platser, utan någon ranking dem emellan: Fladen, Lilla Middelgrund (båda utanför Halland), Gullmarsfjorden, Orust och Tjörn (Västra Götaland), Torhamn, Kvädöfjorden (Östergötlands och Kalmar län), Askö och Hartsö (Södermanland) och Salvorev-Kopparstenarna (Gotland).


Utredningen är nu ute på remissrunda till en rad myndigheter och andra berörda som yrkesfiskare, sportfiskare och naturskyddsorganisationer som Svenska Naturskyddsföreningen och Greenpeace.