Fiskebåt på grund utanför Karlskrona

En fiskebåt från Estland med sex man ombord har gått på grund.

Båten står hårt på grund, men tar inte in vatten.


Fiskebåten har uppemot 6 kubikmeter olja ombord och det finns risk för oljeläckage när båten ska dras loss från grundet.


Kustbevakningen finns nu vid det grundstötta fartyget för att klarlägga orsaken till olyckan.


Sjöfartsinspektionen kommer under dagen att besluta när en lossdragning ska ske.


Fiskebåten hade lossat fisk i Saltö fiskehamn och var på väg ut för att börja fiska igen när olyckan inträffade.