Grundstötta faryget ska tömmas på olja

För att minimera risken för oljeläckage och underlätta bärgningsarbetet ska kustbevakningen tömma den grundstötta fiskebåten på olja.

Det var tidigt i på tisdagsmorgonen som en estnisk fiskebåt gick på grund vid Kungsholmen i Karlskrona skärgård och personal från kustbevakningen har under förmiddagen förhört besättningen om orsaken till grundstötningen.


Innan lossdragning ska sjöfartsinspektionen ge klartecken och därefter kan man börja tömma fartygets tankar och på ksutbevakningen räknar man med att tömningen av tankarna kan komma igång vid tre-tiden.