Arbestförmedlingen rustar efter storvarsel

Det är inte bara facket, arbetarna och Kockums som känner tryck efter det stora varslet igår, utan även Arbetsförmedlingen som kan få uppemot 210 nya arbetssökande inom den närmsta framtiden.

Arbetsförmedlingen har redan träffat företaget och kommer i framtiden att ha en såkallad samförståndsgrupp för att minimera konsekvenserna av varslet. När företagets turordningslistor är klara kommer också förmedlingen ha träffar med de drabbade personerna. Ing-Britt Wahlsten som är länsarbetsdirektör säger att arbetsmarknaden just nu kanske inte ser så ljus ut, men att saker kan komma att se bättre ut fram till sommaren.