Myndigheter samarbetar för bättre övervakning av Östersjön

Övervakningen av sjöfarten på Östersjön måste bli bättre. Det säger Bengt Fernlund, chef för Kustbevakningens södra region.

På tisdagen var representanter för en rad myndigheter samlade i Karlskrona för att diskutera behovet av förbättrad sjöövervakning eftersom fartygstrafiken växer kraftigt. För att klara att övervaka sjötrafiken och för att bekämpa olika sorters brottslighet är det nödvändigt att samordna de olika myndigheterna. Detta har först nu blivit möjligt genom ny teknik.