Linjen Karlskrona/Gdynia framgångsrikast för Stena Line

Stena Lines trafik mellan Karlskrona och Gdynia ökade kraftigt under förra året. Ökningen var den kraftigaste av rederiets samtliga linjer. 


 


 

Antalet passagerare på linjen ökade med drygt 20 000 och mängden fraktgods ökade med över 30 procent jämfört med samma tid 2002.


Enligt Stena Lines informationschef, Joakim Kenndahl, beror ökningen på att man under hela förra året haft två färjor i trafik och att det skett en exportökning mellan Sverige och Polen.