Omsorgen i Karlshamn går mindre back än väntat

Förra årets underskott i omsorgsnämnden i Karlshamn blir lägre än befarat. Underskottet blir åtta miljoner kronor, istället för drygt 10 miljoner som man hade räknat med. Det säger omsorgsnämndens socialdemokratiske ordförande Jan Bremberg.

Anledningen till att resultatet blivit bättre än väntat är de neddragningar som gjordes på bland annat dagcentralverksamheten förra året, men man har också fått större bidrag från staten än beräknat.