Kraftig kortad kö för ortopedpatienter

Väntetiderna till ortopedkliniken i Blekinge minskade med 8 månader under förra året.

Enligt Håkan Friberg som är klinikchef på ortopedkliniken på Blekingesjukhuset beror det på de effektiviseringar man gjort på kliniken under 2003. Bland annat har man ökat antalet operationer med 250 stycken.


Men medaljens baksida är att man under 2003 drog över budget med någonstans runt 10 miljoner kronor.