Fartyg nära att kollidera

En Robotbåt och en av marinens transportbåtar var bara några meter från att kollidera med varandra i mycket hög fart.

Incidenten hände för några veckor sedan då robotbåten Norrköping i 24 knop övade i lotsleden utanför Karlskrona. Plötsligt upptäckte personal på robotbåten hur en transportbåt skar deras kurs i 20 knops fart. Kollision kunde dock undvikas men marinbasens informationschef Ulf Öberg, säger till BLT att händelsen ska utredas efter som transportbåten bröt mot internationella sjöregler.