Salmonella på gård utanför Sölvesborg

Proverna från den gård i Valje utanför Sölvesborg som misstänkts ha salmonella är nu klara. Och de flesta har visat sig vara positiva.

Enligt veterinärinspektör Elöd Szanto vid Jordbruksverket ser det mycket dåligt ut. Såväl mjölkkor, kalvar som ungdjur är smittade. Gården är isolerad och de smittade djuren skall avlivas, skriver lokala tidningar. Hela gården måste nu saneras. Något som, enligt Elöd Szanto, kan ta flera månader. Salmonellan upptäcktes när ett nötkreatur slaktades vid slakteriet i Kävlinge. Ännu är det oklart varifrån smittan kommer.