Turismen i Blekinge ökar

Blekinge blir allt mer populärt bland turister. Förra året ökade antalet övernattningar med drygt 20 000 gästnätter och kurvan pekar uppåt.

Antalet gästnätter på hotell, vandrarhem, campingplatser och i stugbyar ökade med drygt 3 procent förra året jämfört med 2002. Och medan trenden på dom flesta håll i landet är att man väljer billigare övernattningsalternativ går Blekingeturisterna motsatt väg och antalet nätter på hotell ökar.Men för att bibehålla den positiva utvecklingen inom turismen tror Thorsten Karlén att Blekinge måste satsa på nya besöksmål.


Samtidigt som sifrorna är mycket glädjande menar Torsten Karlén att förslaget som Naturvårdsverket och Fiskeriverket har lagt och som gäller totalt fiskeförbud i Karlskrona skärgård, är mycket oroande för turismen.