Vindkraft påverkar inte världsarv

De planerade vindkraftverken på Sturkö i Karlskrona Skärgård påverkar inte de kulturhistoriska värdena i området. Det anser Blekinge Museum som gjort en arkeologisk utredning.

Även om vindkraftverken inverkar på öns låglänta kustsilluett så påverkar det inte världsarvet i någon större omfattning. Det är två vindkraftverk som planeras att byggas cirka en kilometer sydost om brofästet till Tjurkö och de har en totalhöjd på 90 meter.