1 miljard till föreningslivet

Nu får föreningslivet i Blekinge möjligheter att utveckla sin verksamhet.

Riksidrottsförbundet, RF, lanserar satsningen Handslaget, där sammanlagt en miljard kronor under en fyraårsperiod öronmärks till idrottsföreningar runt om i landet,

Det är regeringen som beslutat att göra en riktad satsning på idrottens barn- och ungdomsverksamhet och under det första året avsätts 100 miljoner kronor till olika föreningsåtgärder.

Fem områden är prioriterade.

Det handlar om ökad flicksatsning, förbättrad jämställdhet, motverka användandet av droger, öka tillgängligheten och intensifiera samarbetet med skolorna.

Varje förening i länet har möjlighet att varje år söka upp till 30 000 kronor för att utveckla sin verksamhet.