Tusentals blekingar skadas i arbetet

Under förra året fick Arbetsmiljöverket in nästan 2500 anmälningar om arbetsskador från Blekingar.

Anmälningarna gällde i 52% av fallen kvinnor, och i 48% män.

Det är fallolyckor som är den vanligaste orsaken till arbetsolyckor i Blekinge.

När det gäller de vanligaste arbetssjukdomarna handlar det ofta om belastningsskador.