Blekinge

Mamma i ovisshet trots Asks löften

Det är oklart om den mamma i västra Blekinge vars barn förts utomlands av sin pappa i en vårdnadstvist kan hjälpas av en ny lagstiftning. Idag är det inte olagligt när en förälder till exempel stannar utomlands med barnet efter en semesterresa. Men nu vill alltså justitieminister Beatrice Ask ändra lagen.

Margareta Fritzdorf som är advokat till mamman välkomnar det nya lagförslaget.

– Det är ett efterlängtat förslag och jag välkomnar det verkligen för att den här situationen uppkommer tyvärr lite då och då, säger hon.

Inget brott
Om föräldrarna efter en skilsmässa har gemensam vårdnad om barnen så måste föräldrarna alltid få den andras tillstånd för att kunna ta barnen med sig utomlands.

Men det har visat sig att den förälder som sen håller kvar barnen i ett annat land inte begår något brott, om den andra föräldern först gav sitt tillstånd till exempelvis en semesterresa.

Oklart om ny alg kan hjälpa
Det är precis det som hände mamman från västra Blekinge. Men det är fortfarande oklart om en eventuellt ny lag kan hjälpa henne, eller om den bara kommer att gälla framtida fall. Tills ett eventuellt beslut tas får mamma fortsätta att leva på hoppet.

– Barnet är ju där det är och det är upp till pappan nu att komma hem om inte UD kan göra något på plats, säger Margareta Fritzdorf.

Hoppas att lagen ska respekteras
Hon hoppas att en ny lag gör att färre barn hålls kvar utomlands.

– Man kan hoppas att en förälder som åker iväg i alla fall har respekt för den svenska lagstiftningen, säger hon. 

Mamman har ibland kontakt med barnet via chatt på internet.

– Barnet längtar hem till sin mamma och mamman själv mår självklart väldigt i den här situationen, säger Margareta Fritzdorf.

Stina Held
stina.held@sr.se