emmaboda

Ny järnväg ger jobb

Efter flera års klagomål från resenärerna startade upprustningen av järnvägslinjen mellan Emmaboda och Karlskrona idag. Invigningstalade gjorde en hoppfull Infrastrukturminister.

Omkring 950 miljoner satsas i den nya banan, pengar som kommer bland annat från svenska staten och EU.

Målet är att förbättra förutsättningarna både för pendlare och godstransporter, inte minst till och från hamnen i Karlskrona.

Åsa Torstensson, infrastruktuminister, som var på plats vid invigningen idag säger att banan är en viktig del för en stor arbetsmarknadsregion men också viktig för ett stråk som är kopplat till sjömotorvägarna i Östersjön. 

–  Och upprustningen ger stora möjligheter för att svenska jobb och företag ska vara mer konkurrenskraftiga än vad de har varit.