Olofström

Larm om knark i Olofström

Personal på socialkontoret i Olofström slår larm om att narkotika blir allt vanligare bland ortens ungdomar.

– I första hand handlar det om hasch. Men det förekommer även amfetamin och andra preparat. Och det blir allt vanligare att ungdomar tar narkotika i samband med att de dricker alkohol, säger Olofströms kommuns ungdomssekreterare Izabella Zabo till Blekinge Läns Tidning.

Det förebyggande arbetet med att informera om droger har utökats i Olofström.

– Ändå krävs ökade insatser för att ändra på många ungdomars oroväckande liberala syn på droger, säger Izabella Zabo.

För fyra år sedan upptäcktes en omfattande missbruksvåg bland unga i Olofström. Efter den händelsen har socialnämnden ökat sitt samarbete med skolor och polis.

– Ökar användandet måste vi vidta andra åtgärder för att bryta trenden. Vi vet inte hur, men vi får ta in experter för det, säger socialnämndens socialdemokratiska ordförande Miroslav Milurovic till tidningen.