Karlshamn

Stopp för gamla valarbetare

Är du över 70 år kan du inte jobba som valförrättare i Karlshamn. Som enda kommun i länet har Karlshamn en övre åldersgräns för sina valförrättare – vid 70 år är det stopp.

Som enda kommun i länet har Karlshamn en övre åldersgräns för valförrättare. Diskriminerande tycker pensionärsorganisationen PRO, ett sätt att föryngra och värna om en snabb rösträkning menar välnämndens ordförande Christina Ljungström (S).

– Vi rekryterar bank- och skattetjänstemän eller personer från kommunen eller posten, säger Christina Ljungström.

Naturlig med stopp
Trots att man alltså är den enda kommunen i Blekinge som har en övre åldersgräns för de som ska jobba med valet, har man inte fått några reaktioner på det.

Tvärtom menar Christina Ljungström att åldersgränsen setts som något naturligt.

Ogillas av PRO
Men reaktioner fick exempelvis Nyköpings kommun efter förra EU-valet, då en 70-årig man inte fick jobba som valförrättare. Han anmälde nämligen saken till diskrimineringsombudsmannen.

Bernth Johnsson är nyvald ordförande inom pensionärsorganisationen PRO och han blir förvånad när han hör talas om åldersgränsen.

– Trenden är ju den motsatta, alltså att man tar bort åldersgränserna istället, säger Bernth Johnson.

Mikael Eriksson
mikael.eriksson@sr.se