Karlshamn

Stort behov av förskolor i Karlshamn

I Karlshamn behöver fyra nya förskolor byggas de närmaste åren. Detta trots att kommunen redan har byggt fyra nya förskolor och byggt till en de senaste sex åren.

Per-Ola Mattsson (S) som är ansvarig politiker säger till Sydöstran att barnomsorgen ännu inte är i fas med behoven.

Bland annat behövs det nya förskolor i Mörrum och Svängsta och på Prästslätten ska en ny förskola byggas istället för den gamla.

Ambitionen är att bygga en förskola per år. Då ska man vara ifatt år 2014.