Karlskrona

Karlskrona drar ner på elevhälsan

Skolkuratorerna får en allt större arbetsbörda. Det blir allt svårare för dem att hinna med att hjälpa alla elever som mår dåligt.

– Vi kuratorer märker neddragningarna främst på att skolsköterskorna inte längre hinner delta i det förebyggande arbetet. Det betyder att vi får mer att göra, säger Marie Gustavsson som är skolkurator på Fischerströmska gymnasiet i Karlskrona.

Känner igen sig
Enligt en undersökning som Akademikerförbundet SSR har gjort uppger åtta av tio skolkuratorer i landet att deras arbetsbörda har blivit tyngre de senaste åren och Marie Gustavsson känner igen sig helt i den bilden. En orsak är att kommunen har dragit ner på resurserna till elevhälsan. Bland annat så har man kommunen tagit bort en skolskötersketjänst.   

Ytterligare en orsak till att kuratorernas arbetsbelastning ökar är att allt fler ungdomar mår dåligt.

Ökad press
– Många ungdomar ser en hopplöshet inför framtiden. Dessutom måste alla studera i dag. En del elever skulle behöva kunna få komma ut och jobba istället, men det finns inga okvalificerade arbeten. Man har dessutom så stora valmöjligheter i livet att det skapar press och ångest för en del elever.

Och i slutändan finns det risk att det finns elever som blir lidande.

– Färre elever blir hjälpta än om vi var fler som arbetade med elevhälsan.

Henrik Olsson
henrik.olsson@sr.se