blekinge

Läkare kan bli av med legitimationen

En läkare i Blekinge som flera gånger skrivit ut för mycket narkotiska läkemedel till missbrukare bör fråntas sin läkarlegitimation. Det menar Socialstyrelsen som nu vänt sig till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd.

Redan 2004 varnades läkaren eftersom han underlättade en patients missbruk och den här gången har flera apoteksanställda slagit larm om alltför stor förskrivning av narkotiska preparat.

Enligt polisen har läkarens patienter dessutom sålt vidare en del av de preparat som skrivits ut.

Socialstyrelsen har granskat 14 av läkarens patientjournaler och kommit fram till att i princip samtliga patienter är eller har varit missbrukare.

Läkaren ska även ha brustit i sin journalföring, menar Socialstyrelsen.