karlshamn

Karlshamn står inför stora utmaningar

Nu på förmiddagen presenterade koalitionspartierna i Karlshamn kommunens budget för 2011. I budgeten konstateras att Karlshamns kommun står inför stora utmaningar under året.

På grund av att det tillfälliga konjunkturstödet upphör nästa år så minskar intäkterna för kommunen med omkring två miljoner kronor.

Utöver de behov som finns när det gäller skola, vård och omsorg, behövs också satsningar för att fortsätta utveckla näringsliv och skapa en bättre arbetsmarknad, skriver koalitionen i ett pressmeddelande.