Blekinge

Svarta körskolor svårlöst problem

Med nuvarande lagstiftning är det mycket svårt att komma åt de så kallade "svarta körskolorna", men en ändring är i sikte.

När Sveriges Radio Blekinge ringt runt till körskolor i samtliga av länets kommuner har man antingen erfarenhet av eller känner till privatpersoner som knutit till sig ett stort antal elever, för att bedriva mer eller mindre organiserad övningskörning.

Hundra elever
Som lagen är utformad idag finns det nämligen ingen begränsning för hur många personer man kan vara handledare till, vilket lett till att det finns exempel på personer som varit handledare åt över ett hundra elever.

Anne Almkrantz driver körskola i Karlskrona och hon är väl bekant med de så kallade svarta körskolorna.

– Man har lärt sig att känna igen dem och vi anmäler till Transportstyrelsen och även till polisen, men då det inte finns någon begränsning blir det svårt att göra något, säger Anne Almkrantz.

Regeringen medveten
Men en förändring kan vara på gång. För på regeringsnivå har man blivit uppmärksammad på vad som pågår och inom kort kan en lagändring som begränsar antalet privatelever vara verklighet.

Men om det innebär ett totalstopp för de privata initiativen är Karin Mikaelsson, utredare på Transportstyrelsen osäker på.

– Det här är i alla fall ett sätt att motarbeta problemet, säger Karin Mikaelsson.

Mikael Eriksson
mikael.eriksso@sr.se