Ronneby

Medicinstöld hos hemtjänsten

Ett 20-tal sömntabletter har försvunnit hemma hos en vårdtagare i en hemtjänstgrupp i Ronneby.

Det var i förra veckan som stölden uppdagades och en Lex Sarah-anmälan har nu skickats till kommunen.

I nuläget är det oklart hur stölden gick till, men det står klart att medicinskåpet var låst och att endast hemtjänstpersonalen hade tillgång till nycklarna.