Karlshamn

Asarumsbor utan el

Klockan 22.10 blev 879 av Eons kunder i Asarum strömlösa. Eons personal åkte till platsen och har hittade ett fel i en kabel. Vid 23.30 var 450 kunder utan el och resten beräknas få tillbaka strömmen vid midnatt, säger elbolagets presstjänst.