olofström

Outbildad personal får stöd av Socialstyrelsen

Två särskilda boenden för äldre i Olofström har brister enligt Socialstyrelsen.

Vid ett besök kom det fram att en del av personalen saknar grundutbildning, samtidigt berättar personalen att de önskar få mer utbildning. De tycker också att cheferna inte är närvarande. Däremot trivs de äldre bra på hemmen.

Socialstyrelsen ålägger nu kommunen att utbilda personalen.