Karlshamn

Bostadsplaner i Väggaparken

Det finns åter igen planer på att bygga bostäder i Väggaparken i Karlshamn. Det är den stiftelse som förvaltar fastigheten Saltsjöbaden som vill riva restaurangen och ersätta den med bostäder.

Samma tankar fanns för fyra år sedan, men då startade ett upprop mot planerna som fick tusen namnunderskrifter. Det skriver Sydöstran.

Kommmunen ska nu ta ställning till ett nytt förslag till detaljplan.