Karlskrona

Femton skolfönster krossade

Under en helg fick Lyckebyskolan elva fönster krossade. Helgen därpå krossades fyra rutor på Wämöskolan.

Nu polisanmäler Karlskrona kommun händelserna. Några misstänkta till de olika händelserna finns i nuläget inte.